Hướng dẫn đăng ký hệ thống

sử dụng emai để đăng ký tài khoản của hệ thống

2022-08-05 14:36
Hướng dẫn ký gửi hàng hóa với xuất đơn thanh toán tiền ship

Nhận được Địa chỉ kho TQ,,theo dõi hàng hóa,xuất đơn thanh toán phí VC và điền địa chỉ nhận hàng VN

2022-08-09 18:35
Hướng dẫn order hộ hàng Taobao ,Tmall,1688

Order hộ hàng Taobao ,Tmall,1688

2022-08-09 18:36
Hướng dẫn thanh toán hộ Tao bao,Tmall với 1688

Thanh toán hộ Tiền hàng Tao bao,Tmall với 1688 qua alipay

2022-08-09 18:38
Hướng dẫn thanh toán hộ Pinduoduo

Thanh toán hộ tiền hàng Pinduoduo qua Wechat hoặc Alipay

2022-08-09 18:39
Hướng dẫn thanh toán hộ tiktok

Thanh toán hộ tiền hàng tiktok qua Alipay

2022-08-09 18:46
Hướng dẫn thanh toán hộ xianyu

Thanh toán hộ tiền hàng Xianyu qua Alipay

2022-08-09 18:47
Hướng dẫn thanh toán hộ Jingdong

Thanh toán hộ tiền hàng Jingdong qua Wechat

2022-08-09 18:47