Điều tra hậu cần
truy vấn
Bảng giá vận chuyển của cty KYD từ Đông Quản - Hải Phòng
Phương thức vận chuyển Loại hàng tính theo thể tích(đ/10cm*10cm*10cm) tính theo trọng lượng(đ/100g) thời gian vận chuyển
đường bộ line nhanh B 5.300 3.100 2-4hôm
đường bộ line thường A 4.400 2.200 5-7hôm
Đường bay về Hồ Chí Minh M 22.800 11.400 3hôm