Hướng dẫn thanh toán hộ Pinduoduo

2022-08-09 18:39:11

Thanh toán hộ tiền hàng Pinduoduo qua Wechat hoặc Alipay

1.Thanh toán hộ  tiền hàng pinduoduo qua wechat: bạn vào wechat add bạn công ty chúng tôi  (id wechat:kydcargo) hoặc quét mã QR .
2. Nếu bạn không có wechat thì tải alipay abb bạn alipay công ty chúng tôi như sau( số alipay :(18929419319)3.Bạn cần cài địa chỉ của kho TQ bên mình đã ( copy địa chỉ trên wed qua đây  ).
4.Bạn vào đơn hàng mình cần mua để thanh toán hqua wechat.5.Nếu bạn dụng alipay để thanh toán hộ thì làm như sau .


6.Bạn nạp tiền  vào tk Công ty chúng tôi để thanh toán hộ.


7.Bước cuối cùng bạn vào web chúng tôi để đăng ký thanh toán hộ  ( nếu dụng wechat thì làm như sau)


Nếu bạn dụng alipay thì đăng ký như sau


8. Hoàn thành thanh toán hộ pinduoduo.


Các trang web chủ yếu

Taobao

Tmall

1688

Alipay