Hướng dẫn thanh toán hộ Jingdong

2022-08-09 18:47:59

Thanh toán hộ tiền hàng Jingdong qua Wechat

1.Bạn vào wechat add bạn công ty chúng tôi (id wechat:kydcargo) hoặc quét mã QR .


2..Bạn cần cài địa chỉ của kho TQ bên mình đã ( copy địa chỉ trên wed qua đây ).
3.Bạn vào đơn hàng mình cần mua để thanh toán hộ qua wechat.4.Bạn nạp tiền  vào tk Công ty chúng tôi để thanh toán hộ.

5.Bước cuối cùng bạn vào web chúng tôi để đăng ký thanh toán hộ.


6.Hoàn thành thanh toán hộ Jingdong


Các trang web chủ yếu

Taobao

Tmall

1688

Alipay