Hướng dẫn ký gửi hàng hóa với xuất đơn thanh toán tiền ship

2022-08-09 18:35:55

Nhận được Địa chỉ kho TQ,,theo dõi hàng hóa,xuất đơn thanh toán phí VC và điền địa chỉ nhận hàng VN

1.Địa chỉ nhận hàng của kho trung quốc.

2.Theo dõi thông tin vận chuyển từ kho TQ- kho VN.


3.Xuất đơn để thanh toán tiền ship rồi  điền địa chỉ nhận hàng VN.


5.Khi xuất đơn có thể chọn đến kho tự lấy hoặc chuển hàng đến nơi


6.Sau khi nạp tiền thanh công thì quay  về chỗ xuất đơn
Chúc bạn hoàn thành  ký gửi hàng hóa lần  này!
Các trang web chủ yếu

Taobao

Tmall

1688

Alipay