Hướng dẫn đăng ký hệ thống

2022-08-05 14:36:18

sử dụng emai để đăng ký tài khoản của hệ thống

1.


2.Sau khi đăng ký xong thì bạn đăng nhập vào emai để bấm link kích hoạt là xong

3.Sau khi đăng nhập hãy cài mật khẩu thanh toán ( hãy ghi nhớ ),để thanh toán tiền hàng ,phí vận chuyển,rút tiền v.v...Các trang web chủ yếu

Taobao

Tmall

1688

Alipay