抖音代付教程

2022-08-09 18:46:56

抖音货款代付

1.Bạn vào alipay add bạn công ty bên e (18929419319)


2.Bạn cần vào tiktok cài địa chỉ kho TQ bên mình đã.

3.Bạn vào đơn hàng  để thanh toán hộ như sau.

4. Bạn nạp tiền vào Tk Công ty chúng tôi để thanh toán hộ.

5.Bước cuối cùng bạn vào web chúng tôi để đăng ký thanh toán hộ .