淘宝,天猫,1688代付教程

2022-08-09 18:38:36

淘宝,天猫,1688代支付货款


1: Bạn vào alipay add bạn công ty bên mình (18929419319)
2:Bạn cần cài địa chỉ của kho bên mình đã .3:Bạn vào đơn hàng mình cần mua để thanh toán hô như sau.( đơn hàng tao bao)
Đơn hàng 1688 thì cần dùng máy tính để thanh toán hộ như sau


4: Bạn nạp tiền việt vào tk bên mình theo tỷ giá trên web.5:Bước cuối cùng bạn vào chỗ sau để đăng ký thanh toán hộ alipay


6. Sau khi thanh toán xong thì bạn vào chỗ này và app taobao/1688 theo dõi được